Maaiveldparkeren

Nooit eerder was het fenomeen ‘maaiveldparkeren’ bij mij langsgekomen. Tijdens onze lokale parkeerdiscussie komt dit woord steeds maar weer voorbij. Lang leve Google! Maaiveldparkeren is gewoon een serieus woord blijkbaar. Ik vind het maar een rotwoord. Klinkt als koppensnellen ofzo. Wie verzint zoiets?

Bloggen en auteursrecht

Laatst las ik een artikel over auteursrecht en hierin ging het met name over nieuws overnemen en nieuwssites. Maar hoe zit dat nu precies met bloggen, vraag ik me dan af. Want in ons huidige klimaat van kennis delen en elkaar informeren, wordt nog wel eens het één en ander van elkaar overgenomen. Met goede bedoelingen natuurlijk en een linkje plaatsen naar waar jij je idee vandaan hebt, is zo gedaan. Maar is dit eigenlijk wel genoeg?

Wat zegt Wikipedia?
Auteursrecht  (ook bekend als copyright) is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Men hoeft niets te deponeren of te registreren.

Een voorloper van het auteursrecht was het “kopijrecht” (in oude teksten: “kopijregt”), dat echter de uitgever van een werk beschermde en niét de maker zèlf. Nederland kent sinds 1817 een wettelijke regeling van het auteursrecht, eerst krachtens de Auteurswet 1817, vervolgens de Auteurswet 1881 en uiteindelijk de Auteurswet 1912. Deze laatste wet is nog steeds van kracht, zij het herhaaldelijk gewijzigd. Intussen is het jaartal “1912″ weggelaten bij de officiële titel van de “Auteurswet” omdat het jaartal onterecht het vermoeden doet rijzen dat de Auteurswet niet is aangepast aan de moderne tijd. Pas per 1 januari 1882, bij het in werking treden van de Auteurswet 1881, werd alle kopijrecht afgeschaft.

Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de tekst van boeken, maar door een geleidelijke uitbreiding van het werkingsgebied is het tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing, zoals toespraken, software, foto’s, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.”

Dus ook opletten bij weblogs
Weblogs vallen onder bovenstaande (journalistiek werk) en het overnemen van een kort gedeelte uit een weblog of artikel is in de meeste gevallen geen inbreuk op het auteursrecht. Als jij dat stukje echt nodig hebt om je punt te maken, je mening te verduidelijken of wat dan ook is bronvermelding en een link vaak genoeg. Toestemming van de maker is hierbij niet verplicht. Wil je (volledige) berichten overnemen dan kan dit onder bepaalde voorwaarden en vaak ook alleen tegen betaling. Wil je een compleet artikel overnemen van een nieuwssite dan staat er meestal onderaan een kopje ‘auteursrecht’ of ‘auteursrechtwaarschuwing’. Bij weblogs is een mail naar de auteur vaak genoeg maar wacht wel even met publiceren tot je antwoord hebt gekregen.

Ervaringen?
Is het bij jou wel eens voorgekomen dat je je blog op een andere site tegenkwam? Heb je wel eens een verzoek tot overname van je weblog of artikel ontvangen? En hoe gevleid voelde je je toen? Ik ben erg benieuwd naar je ervaringen.

Bron: Vrouwenindemedia.nl, Wikipedia